TOMORROW

A QAD Thought Stream
Wednesday, May 19, 2021โดยทั่วไปการจัดการด้านซัพพลายเชนและความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์มีความซับซ้อนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจต้องเผชิญกับการระบาดของ COVID-19

QAD เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการซัพพลายเชน โดยเฉพาะในยุคที่ธุรกิจต้องหยุดชะงักกับวิกฤตการณ์นี้ ดังนั้นเราขอเชิญคุณเข้าร่วมรับชมงานสัมมนาออนไลน์ “QAD Tomorrow”  เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ในการบริหารซัพพลายเชน และ Digital Transformation ที่จะช่วยให้คุณก้าวผ่านวันพรุ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน Live Streaming

ในงานจะนำเสนอกลยุทธ์การใช้งาน ERP Software และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการ Supply Chain มีประสิทธิภาพสูงสุด รับฟังประสบการณ์ดีๆ จากตัวอย่างผู้ผลิตระดับโลก ที่มีการประยุกต์ใช้ Digital Transformation เข้ากับการบริการซัพพลายเออร์ อีกทั้งพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา และความท้าทาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำซอฟต์แวร์ ERP มาบริหารจัดการกระบวนการผลิต เพื่อที่จะเอาชนะและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในยุคแห่งการระบาดของ Covid-19 และแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับความท้าทาย ปัญหาที่ธุรกิจ และผู้ผลิตกำลังเผชิญ สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไข และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวของ ซัพพลายเชนในองค์กร และระหว่างองค์กร

นอกจากนี้ยังมีการแชร์ประสบการณ์จากลูกค้าของ QAD เกี่ยวกับวิธีการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น ได้แก่:
  • หากขาดการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ จะต้องทำอย่างไร
  • กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่ซับซ้อน มีวิธีการจัดการอย่างไร
  • แรงกดดันอย่างต่อเนื่องในการควบคุมและลดต้นทุนการจัดซื้อ จะบริหารอย่างไร
  • ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงระยะเวลาการจัดส่งที่คาดหวังให้เร็วขึ้น
  • หากสินค้าคงคลังมีการเพิ่มขึ้น จะสามารถลดต้นทุนการบริหารคลังสินค้าได้อย่างไร


ทั้งนี้เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมระดับโลก มาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของความท้าทายในการจัดการซัพพลายเออร์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเอาชนะ และอยู่รอดในตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงได้ โดย QAD มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเพื่อวัดระดับความสามารถในการจัดการซัพพลายเออร์ของคุณ ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร มีความคล่องตัวทั้งระบบซัพพลายเชนหรือไม่ และพร้อมแนะนำโซลูชันและข้อมูลเชิงลึกสำหรับการพัฒนาการจัดการในอนาคตอีกด้วย

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม
งานสัมมนากับ QAD ผ่าน Live Stream
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เวลา 10.00-11.00 น.

QAD values your privacy. For more information please see our Privacy Policy statement.

การจัดการซัพพลายเออร์แบบบูรณาการ หรือ
Integrated Supplier Management คืออะไร?

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน มีหลายสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก ทำให้ผู้ผลิตต้องการการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับคู่ค้าเพื่อบริหารอุปทาน และตอบสนองต่อความผันผวนของตลาด รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้การจัดการซัพพลายเออร์แบบบูรณาการมีประโยชน์มากสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างซัพพลายเออร์กับองค์กร เพื่อจัดการการจัดหาสินค้าได้ดีขึ้น ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการหยุดชะงักของอุปทานและลดความเสี่ยงด้านที่อาจเกิดขึ้นจากการนำส่งวัตถุดิบ

นอกจากนี้การจัดการซัพพลายเออร์แบบบูรณาการยังช่วยสร้างมูลค่าให้กับผู้ผลิต โดยการปรับปรุงการทำงานร่วมกันของซัพพลายเออร์ และการมองเห็นซัพพลายเชนทั้งระบบ ซึ่งช่วยให้องค์กรพร้อมต่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานได้อย่างทันท่วงที

ข้อสงสัยหรือคำถาม?

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ [email protected]