Tomorrow

A QAD Thought Stream Event

Adaptive ERP

For Manufacturers in a Disruptive World

QAD Tomorrow คืออะไร?

QAD Tomorrow มุ่งเน้นไปที่ สิ่งที่ธุรกิจการผลิตควรรับมือ เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อน หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี (Digital Transformation) คุณลักษณะและความสามารถสำหรับธุรกิจการผลิตในการปรับตัว ที่เรียกว่า Adaptive Manufacturing Enterprise กลยุทธ์ในการก้าวข้ามกระบวนการและระบบแบบเดิมๆ รวมทั้ง Tactics ที่จะทำให้คุณเป็นผู้ผลิตที่มีประสบความสำเร็จในอนาคต

เนื้อหาประกอบไปด้วย ข้อมูลเจาะลึกจากผู้บริหารสูงสุดของ QAD:
  • Adaptive Manufacturing Enterprise โดย Mr. Anton Chilton, CEO 
    เจาะลึกการเป็น Adaptive Manufacturing Enterprise อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Disruption Kills โดย Mr. Carter Lloyds, CMO สิ่งที่ต้องระวังและวิธีกำจัดจุดอ่อน
  • The Digital Transformation Imperative โดย Mr. Tony Winter, CTO
    ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อตอบโจทย์
  • Achieving Innovation Results – โดย Mr. Michael Eckhardt, The Chasm Institute ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
  • Customer Heroes: Agility during COVID-19 กรณีศึกษา เคสตัวอย่างที่มีการปรับตัว ในวิกฤต COVID-19 และบทบาทของ ERP ที่ช่วยให้สำเร็จ

CEO Anton Chilton invites you to attend QAD Tomorrow.

Are you Ready for the Challenges of Tomorrow?
คุณพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้าแล้วหรือยัง?

หลังจากเกิดการหยุดชะงักในระบบเศรษฐกิจและกระบวนการผลิต จากวิกฤต COVID-19 เราเชื่อว่าผู้ประกอบการและผู้ผลิตหลายรายยังคงมีการถอดบทเรียนที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้และเริ่มการดำเนินงานใหม่อีกครั้ง หลังจากการหยุดชะงักนี้ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ จะขึ้นอยู่กับวิธีการ การดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ปรับเปลี่ยน ไม่เพียงเพื่อทำอย่างไรให้บริษัทอยู่รอด แต่ต้องยังคงอยู่ต่อไป ดังนั้นหากต้องการเติบโตได้ในช่วงเวลานี้และเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการหยุดชะงักในครั้งต่อไป หากเกิดวิกฤตขึ้นอีก นวัตกรรมหรือวิธีการใดที่ต้องคำนึงถึง QAD เรียกบริษัทเหล่านี้ว่า Adaptive Manufacturing Enterprises

เนื้อหาที่จะนำเสนอ ใน QAD Tomorrow จะเป็นข้อมูลจากผู้บริหารของ QAD โดยตรง เรามีแบบทดสอบ (Diagnostic Tool) ที่จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบ และวิเคราะห์จุดแข็งแกร่งที่สุดของธุรกิจของคุณ และช่วยปรับเปลี่ยนจุดอ่อนของคุณ เพื่อเตรียมรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในวิกฤตนี้ให้ดีที่สุด เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชั้นนำเพื่อแบ่งปันข้อมูลล่าสุดและรูปแบบที่ผู้ผลิตควรพิจารณา คุณจะได้รับฟังข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงของ QAD ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ Adaptive Manufacturing Enterprise รวมทั้งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่พวกเขาใช้ เพื่อตอบสนองต่อการหยุดชะงักที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจและบทบาทของ ERP ที่เป็นกลยุทธ์สำคัญที่เข้ามาช่วยส่งเสริมนี้

รับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง ฟรี!