บริหาร จัดการ และลดต้นทุนการผลิตด้วยโซลูชัน QAD Adaptive ERP

Digital Transformation, Disruptive Manufacturing หรือ Industry 4.0 คือ ปัจจัยที่คุณกำลังกังวลอยู่หรือไม่?
ค้นหาคำตอบได้ด้วย QAD Adaptive ERP
QAD Adaptive ERP เป็นซอฟแวร์ ERP ที่จะช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ช่วยทำให้ระบบการวางแผนทรัพยากรต่างๆในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตทั่วทุกมุมโลก สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะด้านของแต่ละอุตสาหกรรม รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี พร้อมความยืดหยุ่นสูงในการใช้งาน เพื่อช่วยให้คุณก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

กรุณากรอกฟอร์มเพื่อรับเอกสารเพิ่มเติม หรือติดต่อทีมงาน QAD ได้ที่ 02-202 9369

QAD Adaptive ERP Brochure

QAD values your privacy. For more information please see our Privacy Policy statement.